Stalky

Každá pro 1 osobu
Věk: 15+
Maximální hmotnost cvičence: 95kg
Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
Použití: Uchopte hrazdu oběma rukama a přitáhněte se bradou do úrovně hrazdy, poté se pomalu vraťte do výchozí pozice.
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.

Image

Multibar

Každá pro 1 osobu
Věk: 15+
Maximální hmotnost cvičence: 95kg
Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
Použití: Uchopte hrazdu oběma rukama a přitáhněte se bradou do úrovně hrazdy, poté se pomalu vraťte do výchozí pozice.
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.

Image

Prolejzačky

Každá pro 1 osobu
Věk: 15+
Maximální hmotnost cvičence: 95kg
Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
Použití: Uchopte hrazdu oběma rukama a přitáhněte se bradou do úrovně hrazdy, poté se pomalu vraťte do výchozí pozice.
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.

Image

Tribar

Každá pro 1 osobu
Věk: 15+
Maximální hmotnost cvičence: 95kg
Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
Použití: Uchopte hrazdu oběma rukama a přitáhněte se bradou do úrovně hrazdy, poté se pomalu vraťte do výchozí pozice.
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.

Image

Triceps

Triceps deep (Polobradla)
Pro 1 osobu
Věk: 15+
Maximální hmotnost cvičence: 95kg
Posilování svalů ramen a břicha, zlepšování stavu svalů zad.
Použití: opřete se pažemi o bradla a provádějte ohyby. Jinak provádějte protahovací cviky.
Provádění: Vždy podle fyzického stavu cvičící osoby.

Image

Lezecké stěny

Image
Image